Pelikanen av August Strindberg är en text om kvävande relationer och psykologiska spel inom en familjs slutna väggar. Komik varvas med fängslande dramatik. Sociala maktutövanden, förtätade stämningar och klimatförträngningar iscensätts I en matriarkal miljö. Ett dramatiskt avslöjande blottlägger sprickorna i familjefundamentet. Skådespelarnas gestaltning förstärks av musikaliska och visuella inslag.

PELIKANEN

STRINDBERGS INTIMA TEATER/ÖSTGÖTATEATERN

MEDVERKANDE

Stina von Sydow 

Ann-Sofie Andersson Kern 

William Wahlstedt

PRODUKTION

Regi & bearbetning:

Anna Pettersson

Scenografi: Anna Pettersson & Julia Herskovits

Kostym: Julia Herskovits

Ljus: Max Mitle

Mask: Birgitta Stenqvist

Video: Erik Rosales

Ljud: Gustave Lund

Photos by Per Bolkert

Länk: Expressen Recension

  ©2019-2020 by Julia Herskovits